Szász Károly

Név:

Szász Károly

Életrajzi adatok:

Nyelv – és Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály

költő, író, műforditó; szül . : Nagyenyed, 1829.VI.15.; megh . : Bp. 1905.X. 15.
lev. tag: 1858.XII. 15.; r. t a g : 1869.IV. 14.; igazgató tag: 1878. VI. 14.; ideigl. oszt. elnök ; 1882. V. 29 – 1883.; másodelnök: 1892. V. 5 – 1895.; oszt. elnök: 1898. V. 6 – 1901.; tiszt. tag: 1899. V. 5.
Székfoglaló:
A műfordításról , különös tekintettel Shakespeare és a biblia
fordítására . = Magyar Sajtó , 1859. 5 . é v f . 890 . , 894-895.,
898-899., 902-903., 906-907. p .
Felolv.: 1859. X. 31.
A tragikai felfogásról. Pest , 1870, MTA. 32 p. / Értekezések a
Nyelv- é s Széptud. köréből. 2. köt . 2 . / Kivonatban: Akadémiai
Értesitő , 1870. 4. évf. 96-99. p .
Felolv.: 1870. III. 28.
Megemlékezés : Akadémiai Értesitő, 1905.  16. köt. 693-694. p .

Életrajzi források:

  • Sárai-Szabó, Katalin (2021) Szász Károly pályaválasztása. Egy 19. századi polgár és püspök neveltetése és szocializációja. In: Hagyomány, identitás, történelem 2020. Link: http://real.mtak.hu/184928/

Arckép:

Székfoglaló:

  • Rendes tag: A tragikai felfogásról : székfoglaló. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (2. 2). Eggenberger, Pest. (1870)
    http://real-eod.mtak.hu/304/

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Művei az MTA KIK gyűjteményében:

http://opac.mtak.hu/F/?func=find-aut-bib&find_request=SZASZ^KAROLY^1829^1905&find_code=AUT&find_base=mta01

Nekrológ: