Hamza Gábor

 

 

Név:

Hamza Gábor

Életrajzi adatok:

Hamza Gábor, Budapest, 1949.02.22. Az MTA levelező tagja: 2004, rendes tagja: 2010. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. Szakterület:  római jog, magánjogtörténet, összehasonlító jog

Arckép:

Akadémikus ajánlás:

Bemutatkozás:

http://real-j.mtak.hu/1916/12/2004-12.pdf

Székfoglaló:

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:


Keresztury Dezső

Név:

Keresztury Dezső

Életrajzi adatok:

költő, irodalomtörténész , kritikus
szül . : Zalaegerszeg , 1904.IX.6.
lev. tag: 1948. VII. 2. Tagsága a Széptudományi Alosztály megszűnése folytán az MTA 1949. évi átszervezésekor megszűnik.
[Akadémiai Könyvtár] főkönyvtárnok: 1948.X.1. – 1950.III. 1.

lev . tag : 1973.V.ll.
Székfoglaló:
A reformkori magyarság képe három osztrák klasszikus művében.
Felolv . : 1974.IV.8.

Arckép:

Akadémikus ajánlás:

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Emlékkötet/bibliográfia:

Nekrológ:

  • Németh G.B.: Keresztury Dezső, 1904–1996. Elhangzott: 1999. november 22.; MTA, Bp., 2001 (Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett)
    Link: http://real-eod.mtak.hu/3487/

Flerkó Béla

Név:

Flerkó Béla

Életrajzi adatok:

Szül.:  1924 június 24. Megh. 2003 ápr. 14. orvos, anatómus. MTA lt.: 1970 rt.: 1982

Életrajzi források:

Székfoglaló:

Művei az MTA KIK gyűjteményében:

http://opac.mtak.hu/F/?func=find-aut-bib&find_request=FLERKO^BELA^1924^2003&find_code=AUT&find_base=mta01

Nekrológ:


Zimmermann Ágoston

Név:

Zimmermann Ágoston

Életrajzi adatok:

Matematikai és Természettudományok Osztálya, Természetrajzi Alosztály
Biológiai és Orvosi Tudományok Osztálya
Biológiai és Agrártudományok Osztálya
Agrártudományok Osztálya
állatorvos; összehasonlító anatómia ; egyetemi tanár
szül.: Mór, 1875.XII.3.
megh.: Bp., 1963.X.6.
lev. tag: 1922. V . l l .
r. tag: 1935. V. 15.
tiszt . tag: 1942. V. 15.
r. tag: 1949.X.31.

Életrajzi források:

Arckép:

Székfoglaló:

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Nekrológ:


Marosi Ernő

Név:

Marosi Ernő

Életrajzi adatok:

(Miskolc, 1940. április 18. – Budapest, 2021. július 9.) Széchenyi-díjas művészettörténész, egyetemi tanár, az MTA Művészettörténeti Intézetének igazgatója (1991-2000), a Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező 1993, rendes 2001), az MTA társadalomtudományi alelnöke (2002-2008). Kutatási területe a középkori magyar és egyetemes művészettörténet, a romanika és a gótika korszakai.

Életrajzi források:

Arckép:

Disszertáció:

Akadémikus ajánlás:

Székfoglaló:

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Művei az MTA KIK gyűjteményében:

http://opac.mtak.hu/F/?func=find-aut-bib&find_request=MAROSI^ERNO&find_code=AUT&find_base=mta01

Emlékkötet/bibliográfia:

  • Varga, Lívia and Beke, László and Jávor, Anna and Lővei, Pál and Takács, Imre, eds. (2010) Bonum ut pulchrum : essays in art history in honour of Ernő Marosi on his seventieth birthday. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, Budapest.
    Link: http://real-eod.mtak.hu/9260/

Nekrológ:

Akadémiai adattár:


Kiss Lajos

Név:

Kiss Lajos

Életrajzi adatok:

Debrecen (Hajdú vm.), 1922. jún. 2., Bp., 2003. febr. 16., nyelvész.
A nyelvtud. kandidátusa (1960), doktora
(1984). Az MTA tagja (1. 1998. máj. 4., r. 2001. máj. 7.). Akadémiai Díj (1978, 1991).  1957-től az MTA Nyelvtud. Int. tud. kutató­ja, 1986-1996 között vezette a lexikográfiai és lexikológiai osztályt,
Székfoglaló: Az új európai víznévkutatás. Elhangzott: 1999. jan. 11. (Székfoglalók,
1995-1998. III. köt. Bp., 2000); A hegyek és a hegységek nevei. Elhangzott: 2001. okt. 8.

Akadémikus ajánlás:

Székfoglaló:

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Művei az MTA KIK gyűjteményében:

http://opac.mtak.hu/F/?func=find-aut-bib&find_request=KISS^LAJOS^NYELVESZ^1922^2003&find_code=AUT&find_base=mta01

Nekrológ:


Köpeczi Béla

Név:

Köpeczi Béla

Életrajzi adatok:

Nagyenyed (Románia), 1921. szept. 16., iroda­lomtörténész, történész. –  Az irod.tud. kandidátusa (1959), doktora (1965). Az MTA tagja (1. 1967. máj. 5., r. 1976. máj. 7.), 1970-
71-ben főtitkárhelyettes, 1971-72-ben mb. főtitkár, 1972-75-ben főtit­kár, 1975-82-ben főtitkárhelyettes Akadé­miai Díj (1967),
1970-1982 között az MTA-n töltött be tisztségeket. 1982-88-ban művelődési miniszter.
Székfoglaló: Eszmetörténet – irodalomtörténet. Elhangzott: 1968. máj. 13. (MTA Nyelv- és Irodalomtud. Oszt. Közleményei, 1968); Korunk eszmei áramlatai
és a mai francia irodalom. Elhangzott: 1977. febr. 21. [MTAt1825-2002]

Akadémikus ajánlás:

Székfoglaló:

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Művei az MTA KIK gyűjteményében:

http://opac.mtak.hu/F/?func=find-aut-bib&find_request=KOPECZI^BELA^1921^2010&find_code=AUT&find_base=mta01

Nekrológ:

Akadémiai adattár:


Herman József

Név:

Herman József

Életrajzi adatok:

Bp. 1924. aug. is., nyelvész.
A nyelvtud. kandidátusa (1960), doktora (1969). Az MTA tagja (l. 1982. máj. 7., r. 1987. máj. 8.) Akadé­miai Díj (1964). -1950-51-ben az MTA Nyelvtud. Int. kutatója. 1982-1991 között az
MTA Nyelvtud. Int. ig.
Székfoglaló: Új eredmények, új kérdések a román nyelvek kialakulási folyamatának vizsgálatában. Elhangzott: 1982. dec. 13. (Értekezések, emlékezések. Bp., 1985); Tu­datos és nem tudatos tényezők a nyelvi változásban. Elhangzott: 1988. ápr. 18

Arckép:

Akadémikus ajánlás:

Székfoglaló:

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Művei az MTA KIK gyűjteményében:

http://opac.mtak.hu/F/?func=find-aut-bib&find_request=HERMAN^JOZSEF^1924^2005&find_code=AUT&find_base=mta01

Nekrológ:


Harmatta János

Név:

Harmatta János

Életrajzi adatok:

Hódmezővásárhely (Csongrád vm.), 1917.
okt. 2., filológus.
A nyelvtud. kandidátusa (1952), dokto­ra (1957). Az MTA tagja (1. 1970. febr. 4., r. 1979. máj. 11.), 1973-86-
ban a Nyelv- és Irodalomtud. Oszt. elnökhelyettese.  1968-1988 között vezette az MTA
ókortud. tanszéki kutatócsoportot.
1970-90-ben az Acta Antiqua felelős szerk., 1974-90-ben az Antik Tanulmányok szerk.biz. elnöke., az Acta Iranica szerk.biz. tagja.
Székfoglaló: Az indoeurópai népek régi településterületei és vándorlásai. Elhang­zott: 1970. dec. 7. (MTA Nyelv- és Írod.tud. Oszt. Közleményei, 1971); A szogd „ré­gi levelek”. A levélírás kezdetei Közép-Ázsiában. Elhangzott: 1980. febr. 25. (MTA Nyelv- és írod.tud. Oszt. Közleményei, 1982, 1-4).

Akadémikus ajánlás:

Székfoglaló:

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Művei az MTA KIK gyűjteményében:

http://opac.mtak.hu/F/?func=find-aut-bib&find_request=HARMATTA^JANOS^1917^2004&find_code=AUT&find_base=mta01

Emlékkötet/bibliográfia:

Nekrológ:


Györffy György

Név:

Györffy György

Életrajzi adatok:

Szigethi és nádudvari Györffy György (Szucság, 1917. augusztus 26. – Budapest, 2000. december 19.) Széchenyi-díjas történész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező 1990. május 21., rendes 1991. május 10.), a történettudomány kandidátusa (1952), doktora (1969).
Székfoglaló: Múlt – emlékezet – történetírás. Elhangzott: 1991. okt. 16. (M. Tud., 1992,5.). Az Elnökség 47/1991. sz. határozata alapján csak egy székfoglalót tartott.

Életrajzi források:

Arckép:

Disszertáció:

Akadémikus ajánlás:

Székfoglaló:

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Művei az MTA KIK gyűjteményében:

http://opac.mtak.hu/F/?func=find-aut-bib&find_request=GYÖRFFY^GYÖRGY^1917^2000&find_code=AUT&find_base=mta01

Emlékkötet/bibliográfia:

Nekrológ: