Tittel Pál

Tittel Pál

Név:

Tittel Pál

Életrajzi adatok:

Tittel Pál (1784-1831) római katolikus pap, a Budai Csillagvizsgáló igazgatója, magyar királyi egyetemi csillagász és tanár, a Tudós Társaság rendes tagja.

Életrajzi források:

Arckép:

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Nekrológ:


Hamza Gábor

 

 

Név:

Hamza Gábor

Életrajzi adatok:

Hamza Gábor, Budapest, 1949.02.22. Az MTA levelező tagja: 2004, rendes tagja: 2010. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. Szakterület:  római jog, magánjogtörténet, összehasonlító jog

Arckép:

Akadémikus ajánlás:

Bemutatkozás:

http://real-j.mtak.hu/1916/12/2004-12.pdf

Székfoglaló:

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:


Keresztury Dezső

Név:

Keresztury Dezső

Életrajzi adatok:

költő, irodalomtörténész , kritikus
szül . : Zalaegerszeg , 1904.IX.6.
lev. tag: 1948. VII. 2. Tagsága a Széptudományi Alosztály megszűnése folytán az MTA 1949. évi átszervezésekor megszűnik.
[Akadémiai Könyvtár] főkönyvtárnok: 1948.X.1. – 1950.III. 1.

lev . tag : 1973.V.ll.
Székfoglaló:
A reformkori magyarság képe három osztrák klasszikus művében.
Felolv . : 1974.IV.8.

Arckép:

Akadémikus ajánlás:

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Emlékkötet/bibliográfia:

Nekrológ:

 • Németh G.B.: Keresztury Dezső, 1904–1996. Elhangzott: 1999. november 22.; MTA, Bp., 2001 (Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett)
  Link: http://real-eod.mtak.hu/3487/

Flerkó Béla

Név:

Flerkó Béla

Életrajzi adatok:

Flerkó Béla (Pécs, 1924. június 14., Pécs, 2003. április 12.), orvos, anatómus. 1950-ben szerzett orvosdoktori oklevelet a Pécsi Tud. Egy. Orvosi Karán. Az orvostud. kandidátusa (1956), doktora (1967). A Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező 1970. február 04., rendes 1982. május 07.), 1985-96-ban a Pécsi Akad. Bizottság (1995: Pécsi Területi Biz.) elnöke, 1985-tól a Kutatásetikai Biz. tagja. 1988-tól az Európai Akad. (London) tagja, 1968-1985 között a Nemzetközi Agykutató Szervezet (IBRO) vb-tagja, 1972-76-ban a Nemzetközi Neuroendokrinológiai Társ. alelnöke, 1988-92-ben elnöke.

Életrajzi források:

Arckép:

Disszertáció:

Akadémikus ajánlás:

Székfoglaló:

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Művei az MTA KIK gyűjteményében:

http://opac.mtak.hu/F/?func=find-aut-bib&find_request=FLERKO^BELA^1924^2003&find_code=AUT&find_base=mta01

Nekrológ:

Akadémiai adattár:


Zimmermann Ágoston

Név:

Zimmermann Ágoston

Életrajzi adatok:

Matematikai és Természettudományok Osztálya, Természetrajzi Alosztály
Biológiai és Orvosi Tudományok Osztálya
Biológiai és Agrártudományok Osztálya
Agrártudományok Osztálya
állatorvos; összehasonlító anatómia ; egyetemi tanár
szül.: Mór, 1875.XII.3.
megh.: Bp., 1963.X.6.
lev. tag: 1922. V . l l .
r. tag: 1935. V. 15.
tiszt . tag: 1942. V. 15.
r. tag: 1949.X.31.

Életrajzi források:

Arckép:

Székfoglaló:

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Nekrológ:


Marosi Ernő

Név:

Marosi Ernő

Életrajzi adatok:

(Miskolc, 1940. április 18. – Budapest, 2021. július 9.) Széchenyi-díjas művészettörténész, egyetemi tanár, az MTA Művészettörténeti Intézetének igazgatója (1991-2000), a Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező 1993, rendes 2001), az MTA társadalomtudományi alelnöke (2002-2008). Kutatási területe a középkori magyar és egyetemes művészettörténet, a romanika és a gótika korszakai.

Életrajzi források:

Arckép:

 • Link az arcképhez: https://real-i.mtak.hu/14054/
 • Disszertáció:

  Akadémikus ajánlás:

  Székfoglaló:

  Publikációs lista:

  Magyar Tudományos Művek Tára

  Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

  Művei az MTA KIK gyűjteményében:

  http://opac.mtak.hu/F/?func=find-aut-bib&find_request=MAROSI^ERNO&find_code=AUT&find_base=mta01

  Emlékkötet/bibliográfia:

  • Varga, Lívia and Beke, László and Jávor, Anna and Lővei, Pál and Takács, Imre, eds. (2010) Bonum ut pulchrum : essays in art history in honour of Ernő Marosi on his seventieth birthday. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, Budapest.
   Link: http://real-eod.mtak.hu/9260/

  Nekrológ:

  Akadémiai adattár:


  Kiss Lajos

  Név:

  Kiss Lajos

  Életrajzi adatok:

  Debrecen (Hajdú vm.), 1922. jún. 2., Bp., 2003. febr. 16., nyelvész.
  A nyelvtud. kandidátusa (1960), doktora
  (1984). Az MTA tagja (1. 1998. máj. 4., r. 2001. máj. 7.). Akadémiai Díj (1978, 1991).  1957-től az MTA Nyelvtud. Int. tud. kutató­ja, 1986-1996 között vezette a lexikográfiai és lexikológiai osztályt,
  Székfoglaló: Az új európai víznévkutatás. Elhangzott: 1999. jan. 11. (Székfoglalók,
  1995-1998. III. köt. Bp., 2000); A hegyek és a hegységek nevei. Elhangzott: 2001. okt. 8.

  Akadémikus ajánlás:

  Székfoglaló:

  Publikációs lista:

  Magyar Tudományos Művek Tára

  Művei az MTA KIK gyűjteményében:

  http://opac.mtak.hu/F/?func=find-aut-bib&find_request=KISS^LAJOS^NYELVESZ^1922^2003&find_code=AUT&find_base=mta01

  Nekrológ:


  Köpeczi Béla

  Név:

  Köpeczi Béla

  Életrajzi adatok:

  Nagyenyed (Románia), 1921. szept. 16., iroda­lomtörténész, történész. –  Az irod.tud. kandidátusa (1959), doktora (1965). Az MTA tagja (1. 1967. máj. 5., r. 1976. máj. 7.), 1970-
  71-ben főtitkárhelyettes, 1971-72-ben mb. főtitkár, 1972-75-ben főtit­kár, 1975-82-ben főtitkárhelyettes Akadé­miai Díj (1967),
  1970-1982 között az MTA-n töltött be tisztségeket. 1982-88-ban művelődési miniszter.
  Székfoglaló: Eszmetörténet – irodalomtörténet. Elhangzott: 1968. máj. 13. (MTA Nyelv- és Irodalomtud. Oszt. Közleményei, 1968); Korunk eszmei áramlatai
  és a mai francia irodalom. Elhangzott: 1977. febr. 21. [MTAt1825-2002]

  Arckép:

  Akadémikus ajánlás:

  Székfoglaló:

  Publikációs lista:

  Magyar Tudományos Művek Tára

  Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

  Művei az MTA KIK gyűjteményében:

  http://opac.mtak.hu/F/?func=find-aut-bib&find_request=KOPECZI^BELA^1921^2010&find_code=AUT&find_base=mta01

  Nekrológ:

  Akadémiai adattár:


  Herman József

  Név:

  Herman József

  Életrajzi adatok:

  Bp. 1924. aug. is., nyelvész.
  A nyelvtud. kandidátusa (1960), doktora (1969). Az MTA tagja (l. 1982. máj. 7., r. 1987. máj. 8.) Akadé­miai Díj (1964). -1950-51-ben az MTA Nyelvtud. Int. kutatója. 1982-1991 között az
  MTA Nyelvtud. Int. ig.
  Székfoglaló: Új eredmények, új kérdések a román nyelvek kialakulási folyamatának vizsgálatában. Elhangzott: 1982. dec. 13. (Értekezések, emlékezések. Bp., 1985); Tu­datos és nem tudatos tényezők a nyelvi változásban. Elhangzott: 1988. ápr. 18

  Arckép:

  Akadémikus ajánlás:

  Székfoglaló:

  Publikációs lista:

  Magyar Tudományos Művek Tára

  Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

  Művei az MTA KIK gyűjteményében:

  http://opac.mtak.hu/F/?func=find-aut-bib&find_request=HERMAN^JOZSEF^1924^2005&find_code=AUT&find_base=mta01

  Nekrológ:


  Harmatta János

  Név:

  Harmatta János

  Életrajzi adatok:

  Hódmezővásárhely (Csongrád vm.), 1917.
  okt. 2., filológus.
  A nyelvtud. kandidátusa (1952), dokto­ra (1957). Az MTA tagja (1. 1970. febr. 4., r. 1979. máj. 11.), 1973-86-
  ban a Nyelv- és Irodalomtud. Oszt. elnökhelyettese.  1968-1988 között vezette az MTA
  ókortud. tanszéki kutatócsoportot.
  1970-90-ben az Acta Antiqua felelős szerk., 1974-90-ben az Antik Tanulmányok szerk.biz. elnöke., az Acta Iranica szerk.biz. tagja.
  Székfoglaló: Az indoeurópai népek régi településterületei és vándorlásai. Elhang­zott: 1970. dec. 7. (MTA Nyelv- és Írod.tud. Oszt. Közleményei, 1971); A szogd „ré­gi levelek”. A levélírás kezdetei Közép-Ázsiában. Elhangzott: 1980. febr. 25. (MTA Nyelv- és írod.tud. Oszt. Közleményei, 1982, 1-4).

  Akadémikus ajánlás:

  Székfoglaló:

  Publikációs lista:

  Magyar Tudományos Művek Tára

  Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

  Művei az MTA KIK gyűjteményében:

  http://opac.mtak.hu/F/?func=find-aut-bib&find_request=HARMATTA^JANOS^1917^2004&find_code=AUT&find_base=mta01

  Emlékkötet/bibliográfia:

  Nekrológ: