Ligeti Lajos

Név:

Ligeti Lajos

Életrajzi adatok:

(Balassagyarmat, 1902. október 28. – Budapest, 1987. május 24.) orientalista, nyelvész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező 1936. május 14., rendes 1947. június 6., igazgató tag 1946. július 24-1949. október 31., elnökségi tag 1970. február 5-1973. május 11.), alelnöke (1949. november 29-1970. február 5.). Fő kutatási területe az altáji nyelvek és az e nyelveket beszélő népek története, szellemi és anyagi műveltsége, de foglalkozott sinológiával és tibeti filológiával is. A belső-ázsiai népek története és kultúrája, a mongol, a török és mandzsu-tunguz filológia területén végzett kutatásaival nemzetközi elismerést szerzett.

Életrajzi források:

Arckép:

Akadémikus ajánlás:

Székfoglaló:

 • Levelező tag: Török jövevényszavaink rétegei. Elhangzott: 1937. nov. 29.;
 • Rendes tag: A XIII. századi kínai nyelv történetének főbb kérdései. Elhangzott: 1947. dec. 1.

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Nekrológ:


Lamm Vanda

Név:

Lamm Vanda

Életrajzi adatok:

(Budapest, 1945. március 26. –) jogtudós, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező 2007, rendes 2013), az MTA alelnöke (2020-). Kutatási területe a nemzetközi közjog, a nukleáris jog, az emberi jogok és a nemzetközi bíráskodás.

Arckép:

 • Link az arcképhez: https://real-i.mtak.hu/14063/
 • Disszertáció:

  Akadémikus ajánlás:

  Bemutatkozás:

  http://real-j.mtak.hu/1919/11/2007-11.pdf#Page=1494

  Székfoglaló:

  Publikációs lista:

  Magyar Tudományos Művek Tára

  Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

  Akadémiai adattár:


  Harmathy Attila

  Név:

  Harmathy Attila

  Életrajzi adatok:

  (Budapest, 1937. április 20. – 2022. augusztus 30.) Széchenyi-díjas jogtudós, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező 1993. május 10., rendes 1998. május 4.), az MTA főtitkárhelyettese (1993-1995), az MTA alelnöke (1996-1999). Kutatási területe a polgári jog és az összehasonlító jog.

  Életrajzi források:

  Arckép:

  Disszertáció:

  Akadémikus ajánlás:

  Székfoglaló:

  Publikációs lista:

  Magyar Tudományos Művek Tára

  Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

  Nekrológ:

  Akadémiai adattár:


  Hámori József

  Név:

  Hámori József

  Életrajzi adatok:

  (Fegyvernek, 1932. március 20. – 2021. május 1.) Széchenyi-díjas biológus, egyetemi tanár,  miniszter, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező  1990. május 21., rendes 1998. május 4.), alelnöke (2002-2008). Kutatási területe: az idegrendszer, az idegelemek közötti kapcsolatok funkciós szerkezete.

  Életrajzi források:

  Arckép:

 • Link az arcképhez: https://real-i.mtak.hu/14904/
 • Akadémikus ajánlás:

  Székfoglaló:

  Publikációs lista:

  Magyar Tudományos Művek Tára

  Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

  Akadémiai adattár:


  Fülöp József

  Név:

  Fülöp József

  Életrajzi adatok:

  (Bük, 1927. január 20. – Budapest, 1994. április 13.) geológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező 1967. május 5., rendes 1976. május 7.), az MTA  alelnöke (1977. május-1980. május). Kutatási területe a rétegtan, a regionális földtan és az üledékföldtan.

  Életrajzi források:

  Arckép:

  Akadémikus ajánlás:

  Székfoglaló:

  Publikációs lista:

  Magyar Tudományos Művek Tára

  Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

  Művei az MTA KIK gyűjteményében:

  http://opac.mtak.hu/F/?func=find-aut-bib&find_request=FÜLÖP^JOZSEF^1927^1994&find_code=AUT&find_base=mta01

  Nekrológ:


  Bognár Géza

  Név:

  Bognár Géza

  Életrajzi adatok:

  Bognár Géza (Budapest, 1909. december 3. – Budapest, 1987. február 7.) villamosmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező 1949. október 31., rendes 1958. november 28.), az MTA alelnöke (1973. május 11. – 1976. május), az MTA főtitkárhelyettese (1960. április 14. – 1964. április 24.). Kutatási területe a híradástechnika, ezen belül a mikrohullámú technika.

  Életrajzi források:

  Arckép:

 • Link az arcképhez: https://real-i.mtak.hu/11942/
 • Akadémikus ajánlás:

  Székfoglaló:

  Publikációs lista:

  Magyar Tudományos Művek Tára

  Művei az MTA KIK gyűjteményében:

  http://opac.mtak.hu/F/?func=find-aut-bib&find_request=BOGNAR^GEZA^1909^1987&find_code=AUT&find_base=mta01

  Nekrológ:


  Maróth Miklós

  Név:

  Maróth Miklós

  Életrajzi adatok:

  (Budapest, 1943. február 5. –) Széchenyi-díjas klasszika-filológus, orientalista, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező 1995, rendes 2004), 2008-tól 2014-ig az MTA alelnöke. Kutatási területe az ókori görög és keleti művelődés határterületi kérdései, ezen belül a filozófia.

  Életrajzi források:

  Disszertáció:

  Akadémikus ajánlás:

  Székfoglaló:

  • Levelező tag: Görög filozófia és arabisztika (1996. 11. 04.)
  • Rendes tag: Egy görög levélregény és az arab prózairodalom kezdete
   https://real-eod.mtak.hu/18408/

  Publikációs lista:

  Magyar Tudományos Művek Tára

  Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

  Akadémiai adattár:


  Erdei Ferenc

  Név:

  Erdei Ferenc

  Életrajzi adatok:

  Erdei Ferenc (Makó, 1910. december 24. – Budapest, 1971. május 11.) agrárközgazdász, szociológus,  politikus, miniszter, a Magyar Tudományos Akadémia tagja  (levelező 1948, rendes 1956, főtitkára 1957-1964, 1970-1971, alelnöke 1964-1970).

   

  Életrajzi források:

  Arckép:

  Akadémikus ajánlás:

  Székfoglaló:

  Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

  Nekrológ:


  Marosi Ernő

  Név:

  Marosi Ernő

  Életrajzi adatok:

  (Miskolc, 1940. április 18. – Budapest, 2021. július 9.) Széchenyi-díjas művészettörténész, egyetemi tanár, az MTA Művészettörténeti Intézetének igazgatója (1991-2000), a Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező 1993, rendes 2001), az MTA társadalomtudományi alelnöke (2002-2008). Kutatási területe a középkori magyar és egyetemes művészettörténet, a romanika és a gótika korszakai.

  Életrajzi források:

  Arckép:

 • Link az arcképhez: https://real-i.mtak.hu/14054/
 • Disszertáció:

  Akadémikus ajánlás:

  Székfoglaló:

  Publikációs lista:

  Magyar Tudományos Művek Tára

  Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

  Művei az MTA KIK gyűjteményében:

  http://opac.mtak.hu/F/?func=find-aut-bib&find_request=MAROSI^ERNO&find_code=AUT&find_base=mta01

  Emlékkötet/bibliográfia:

  • Varga, Lívia and Beke, László and Jávor, Anna and Lővei, Pál and Takács, Imre, eds. (2010) Bonum ut pulchrum : essays in art history in honour of Ernő Marosi on his seventieth birthday. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, Budapest.
   Link: http://real-eod.mtak.hu/9260/

  Nekrológ:

  Akadémiai adattár:


  Hudecz Ferenc

  Név:

  Hudecz Ferenc

  Életrajzi adatok:

  (Budapest, 1952. szeptember 12.) kémikus, egyetemi tanár, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora (2006-2010), a European Peptide Society elnöke (2010-2016),  a Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező 2010, rendes 2016), az MTA alelnöke (2020-). Fő kutatási területe: a peptid- és fehérjekémia, biomolekuláris kémia, az immunkémia, ezen belül peptid „szuperantigének” és peptid biokonjugátumok szintézise, szerkezete és biológiai hatása közti összefüggések vizsgálata.

  Életrajzi források:

  Arckép:

  Disszertáció:

  Akadémikus ajánlás:

  Bemutatkozás:

  http://real-j.mtak.hu/1922/10/2010-10.pdf#page=53

  Székfoglaló:

  Publikációs lista:

  Magyar Tudományos Művek Tára

  Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

  Művei az MTA KIK gyűjteményében:

  http://opac.mtak.hu/F/?func=find-aut-bib&find_request=HUDECZ^FERENC^1952&find_code=AUT&find_base=mta01

  Akadémiai adattár: