Köpeczi Béla

Név:

Köpeczi Béla

Életrajzi adatok:

Nagyenyed (Románia), 1921. szept. 16., iroda­lomtörténész, történész. –  Az irod.tud. kandidátusa (1959), doktora (1965). Az MTA tagja (1. 1967. máj. 5., r. 1976. máj. 7.), 1970-
71-ben főtitkárhelyettes, 1971-72-ben mb. főtitkár, 1972-75-ben főtit­kár, 1975-82-ben főtitkárhelyettes Akadé­miai Díj (1967),
1970-1982 között az MTA-n töltött be tisztségeket. 1982-88-ban művelődési miniszter.
Székfoglaló: Eszmetörténet – irodalomtörténet. Elhangzott: 1968. máj. 13. (MTA Nyelv- és Irodalomtud. Oszt. Közleményei, 1968); Korunk eszmei áramlatai
és a mai francia irodalom. Elhangzott: 1977. febr. 21. [MTAt1825-2002]

Arckép:

Akadémikus ajánlás:

Székfoglaló:

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Művei az MTA KIK gyűjteményében:

http://opac.mtak.hu/F/?func=find-aut-bib&find_request=KOPECZI^BELA^1921^2010&find_code=AUT&find_base=mta01

Nekrológ:

Akadémiai adattár: