Zimmermann Ágoston

Név:

Zimmermann Ágoston

Életrajzi adatok:

Matematikai és Természettudományok Osztálya, Természetrajzi Alosztály
Biológiai és Orvosi Tudományok Osztálya
Biológiai és Agrártudományok Osztálya
Agrártudományok Osztálya
állatorvos; összehasonlító anatómia ; egyetemi tanár
szül.: Mór, 1875.XII.3.
megh.: Bp., 1963.X.6.
lev. tag: 1922. V . l l .
r. tag: 1935. V. 15.
tiszt . tag: 1942. V. 15.
r. tag: 1949.X.31.

Életrajzi források:

Arckép:

Székfoglaló:

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Nekrológ: