Pálinkás József

Név:

Pálinkás József

Életrajzi adatok:

(Galvács, 1952. szeptember 18. –) magyar atomfizikus, politikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja (levelező 1995. december 18., rendes 2004), 2008 és 2014 között annak elnöke, 2014. június 12-től 2014. december 31-ig a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal létrehozásáért felelős kormánybiztos, 2015. január 1-től 2018. júniusáig 30-ig elnöke. Az atomi ütközések fizikájának neves kutatója. 1991 és 1996 között az MTA Atommagkutató Intézete igazgatója. 1998-tól 2001-ig az Oktatási Minisztérium politikai államtitkára, 2001 és 2002 között oktatási miniszter. Kutatási területe: az atomi ütközések fizikája. Elein­te az elektronbombázással létrehozott belsőhéj-ionizáció kísérleti kutatásával foglalkozott, majd többek között vizsgálta az aranyatomok L-alhéjának könnyűion-lövedékkel történő ionizációja során létrejövő végállapotok  elektroneloszlásának aszimmetriáját, az elektronbefogással létrehozott belsőhéj-vakanciák aszimmetriáját, a Ne és proton-He ütközésekben az egyidejű ionizációval és töltéscserével járó folyamatokat. Dolgozott a proton-He ütközésben elektron-elektron szóródás révén létrejövő elektronbefogás kísérleti kimutatásán is.

Életrajzi források:

Disszertáció:

Akadémikus ajánlás:

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Művei az MTA KIK gyűjteményében:

http://opac.mtak.hu/F/?func=find-aut-bib&find_request=PALINKAS^JOZSEF^1952&find_code=AUT&find_base=mta01

Akadémiai adattár: