Voinovich Géza

Név:

Voinovich Géza

Életrajzi adatok:

(Debrecen, 1877. március 14. – Budapest, 1952. szeptember 20.) irodalomtörténész, esztéta, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező 1910, rendes 1923, tiszteleti 1938), az MTA főtitkára  (1935-1949). Irodalomtörténeti tanulmányokon kívül irodalmi és színikritikákat, novellákat, drámákat és verseket írt. Drámáinak többségét bemutatta a budapesti Nemzeti Színház. Főként angol és német írók műveiből fordít.

Életrajzi források:

Arckép:

Akadémikus ajánlás:

Székfoglaló:

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Nekrológ:


Toldy Ferenc

Név:

Toldy Ferenc

Életrajzi adatok:

születési nevén Schedl Ferenc Károly József (Buda, 1805. augusztus 10. – Budapest, 1875. december 10.) irodalomtörténész, kritikus, egyetemi tanár, rektor, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (rendes tag  1830, igazgató tag 1871), titoknoka/főtitkára (1835-1861). A tudományos igényű magyar irodalomtörténet-írás megteremtője; kidolgozta a korszerű irodalomtörténet-írás elveit és módszertanát. Sok magyar nyelvemléket (pl. Alexandriai Szt. Katalin legendája) és történeti forrást fedezett fel és tett közzé, számos jelentős író (Bajza József, Batsányi János, Berzsenyi Dániel, Kisfaludy Károly, Kölcsey Ferenc stb.) művét adta ki. Támogatta Kazinczy nyelvújítási törekvéseit; a magyar irodalom csúcspontjának Vörösmarty Mihály munkásságát tartotta.

Életrajzi források:

Arckép:

 • Link az arcképhez: http://real-i.mtak.hu/11216/
 • Publikációs lista:

  Magyar Tudományos Művek Tára

  Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

  Nekrológ:


  Szily Kálmán

  Név:

  Szily Kálmán

  Életrajzi adatok:

  Nagy-szigethi idősebb Szily Kálmán (Izsák, 1838. június 29. – Budapest, 1924. július 24.) nyelvész, természettudós, egyetemi tanár,  rektor, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező 1865, rendes 1873, igazgató 1883, tiszteleti 1920), az MTA főtitkára (1889-1905), majd főkönyvtárnoka (1905-1924). Pályája elején főként a mechanika egyes problémáit vizsgálta. Ekkor támadt fel érdeklődése a magyar természettudományi törekvések múltja és a régi természettudományi műnyelv kérdései iránt, és kezdett a nyelvtudomány kérdéseivel foglalkozni, végül az 1890-es években teljesen áttért a magyar nyelvtudomány művelésére. Nyelvészként a legtöbbet, legszívesebben és legeredményesebben szótörténettel és a nyelvművelés kérdéseivel foglalkozott.

  Életrajzi források:

  Arckép:

 • Link az arcképhez: http://real-i.mtak.hu/11215/
 • Link az arcképhez: https://real-i.mtak.hu/12492/
 • Akadémikus ajánlás:

  Székfoglaló:

  Publikációs lista:

  Magyar Tudományos Művek Tára

  Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

  Nekrológ:


  Szalay László

  Név:

  Szalay László

  Életrajzi adatok:

  (nemesi előnévvel Kéméndi Szalay László, Buda, 1813. április 18. – Salzburg, 1864. július 17.) történész, jogász, publicista, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező  1836, rendes  1838), az MTA titoknoka/főtitkára (1861), a modern magyar történettudomány egyik megalapozója.

  Életrajzi források:

  Arckép:

  Akadémikus ajánlás:

  Székfoglaló:

  Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

  Nekrológ:


  Pál Lénárd

  Név:

  Pál Lénárd

  Életrajzi adatok:

  (Gyoma, 1925. november 7. – Budapest, 2019. október 21.) Kossuth-díjas fizikus, egyetemi tanár, politikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező 1961, rendes 1973), az MTA főtitkára (1980-84). Kutatási területe a szilárd testek mágneses tulajdonságainak, fázisátalakulásainak vizsgálata klasszikus és neutronszórási módszerekkel, neutronsokszorozó rendszerekben megvalósuló sztochasztikus folyamatok elméleti és kísérleti tanulmányozása; a valószínűség-elmélet módszereinek fizikai alkalmazásai.

  Életrajzi források:

  Arckép:

 • Link az arcképhez: http://real-i.mtak.hu/7096/
 • Akadémikus ajánlás:

  Székfoglaló:

  • Levelező tag: Neutronok élettartamának és a késő-neutronok effektív hányadának meghatározása a neutronsokszorozás fluktuációinak alapján = Determination of the Prompt Neutron Period from the Fluctuations of the Number of Neutrons in a Reactor
   http://real-eod.mtak.hu/6915/

  Publikációs lista:

  Magyar Tudományos Művek Tára

  Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

  Nekrológ:

  Akadémiai adattár:


  Márta Ferenc

  Név:

  Márta Ferenc

  Életrajzi adatok:

  (Kiskundorozsma, 1929. január 12. – Budapest, 2010. február 25.) kémikus, kutatóprofesszor, a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanára (1967-75),  rektora (1967-73),  a Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező 1970, rendes 1976), az MTA főtitkára (1975-80), az MTA alelnöke (1985-90). Kutatási területe a termikus és fotokémiai elemi reakciók kinetikája.

  Életrajzi források:

  Arckép:

  Disszertáció:

  Akadémikus ajánlás:

  Székfoglaló:

  Publikációs lista:

  Magyar Tudományos Művek Tára

  Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

  Nekrológ:

  Akadémiai adattár:


  Fraknói Vilmos

  Név:

  Fraknói Vilmos

  Életrajzi adatok:

  (Ürmény, Nyitra vármegye, 1843. február 27. – Budapest, 1924. november 20.) történész, római katolikus főpap, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező 1870, rendes 1873, másodelnöke 1889- 1892 között, igazgató tag 1892, tiszteleti 1907), az MTA főtitkára 1879-1889 között. A magyar történeti források feltárására Rómában saját költségén történeti intézetet alapított, és egy önálló művészházat is létesített, ahol a művészek számára műtermet, ösztöndíjat és jelentékeny megbízásokat biztosított. Aktívan közreműködött a bécsi magyar műkincsek hazahozatalára felállított bizottság munkájában. 1921-ben 2 millió koronás alapítványt létesített a Szt. István Akadémia javára, melyet végrendeletében általános örökösévé tett. Konzervatív katolikus szemléletű munkáiban a magyar történelem szinte valamennyi korszakával foglalkozott. Legjelentősebbek a Hunyadi- és Jagelló-korra vonatkozó kutatásai.

  Életrajzi források:

  Arckép:

  Akadémikus ajánlás:

  Publikációs lista:

  Magyar Tudományos Művek Tára

  Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

  Emlékkötet/bibliográfia:

  Nekrológ:


  Bognár Rezső

  Név:

  Bognár Rezső

  Életrajzi adatok:

  (Hódmezővásárhely, 1913. március 7. – Budapest, 1990. február 4.) kétszeres Kossuth-díjas kémikus, politikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező 1948, rendes 1953), az MTA főtitkára (1955-1956). Kutatási területe a szénhidrátok és más növényi eredetű, természetes szerves anyagok elkülönítése, szerkezetük vizsgálata, szintézisük, valamint az alkaloidok és antibiotikumok kémiája. Megoldotta a mákalkaloidok izolálásának racionalizálását és az egyes alkaloidok értékesebb farmakonokká alakítását.

  Életrajzi források:

  Arckép:

 • Link az arcképhez: http://real-i.mtak.hu/7093/
 • Akadémikus ajánlás:

  Székfoglaló:

  Publikációs lista:

  Magyar Tudományos Művek Tára

  Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

  Nekrológ:


  Balogh Jenő

  Név:

  Balogh Jenő

  Életrajzi adatok:

  (Devecser, 1864. május 14. – Budapest, 1953. február 15.) jogtudós, egyetemi tanár, igazságügy-miniszter (1913-1917), a Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező 1901, rendes 1912, igazgató 1936-1945, tiszteleti 1937,  tanácskozó 1949, tagsága visszaállítva 1989. május 9.), főtitkára (1920-1935), másodelnöke (1940-1943). Kutatási területe a büntetőjog.

  Életrajzi források:

  Akadémikus ajánlás:

  Székfoglaló:

  Publikációs lista:

  Magyar Tudományos Művek Tára

  Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

  Nekrológ:


  Döbrentei Gábor

  Név:

  Döbrentei Gábor

  Életrajzi adatok:

  (Somlószőlős, 1785. december 1. – Buda, 1851. március 28.) író, szerkesztő, műfordító. 1828-tól az MTA létrehozását előkészítő bizottság tagja,  a Magyar Tudományos Akadémia tagja (rendes 1830), titoknoka (1831-1835). Értékesek drámafordításai: W. Shakespeare: Macbeth, Molière: A fösvény stb. Az 1830-40-es években nyelvészettel, főként nyelvemlékek  gyűjtésével és kiadásával foglalkozott. A magyar ifjúsági irodalom egyik megteremtője. Felfedezte a róla elnevezett Döbrentei-kódexet.

  Életrajzi források:

  Arckép:

  Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

  Nekrológ: