Ligeti Lajos

Név:

Ligeti Lajos

Életrajzi adatok:

(Balassagyarmat, 1902. október 28. – Budapest, 1987. május 24.) orientalista, nyelvész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező 1936. május 14., rendes 1947. június 6., igazgató tag 1946. július 24-1949. október 31., elnökségi tag 1970. február 5-1973. május 11.), alelnöke (1949. november 29-1970. február 5.). Fő kutatási területe az altáji nyelvek és az e nyelveket beszélő népek története, szellemi és anyagi műveltsége, de foglalkozott sinológiával és tibeti filológiával is. A belső-ázsiai népek története és kultúrája, a mongol, a török és mandzsu-tunguz filológia területén végzett kutatásaival nemzetközi elismerést szerzett.

Életrajzi források:

Arckép:

Akadémikus ajánlás:

Székfoglaló:

  • Levelező tag: Török jövevényszavaink rétegei. Elhangzott: 1937. nov. 29.;
  • Rendes tag: A XIII. századi kínai nyelv történetének főbb kérdései. Elhangzott: 1947. dec. 1.

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Nekrológ: