Karikó Katalin

Név:

Karikó Katalin

Életrajzi adatok:

(Szolnok, 1955. január 17. –) Nobel-díjas magyar-amerikai biokémikus, kutatóbiológus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (tiszteleti 2022). Kutatási területe a biokémia, a molekuláris biológia, a hírvivő RNS-kutatás és az mRNS humán terápiás célú alkalmazásai.

Életrajzi források:

Arckép:

Akadémikus ajánlás:

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Akadémiai adattár:


Galgóczy Károly

Név:

Galgóczy Károly

Életrajzi adatok:

(Lápafő, 1823. január 27. – Budapest, 1916. október 23.) mezőgazdász, gazdasági szakíró, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező 1858. december  15., tiszteleti 1914. május 7.).

Életrajzi források:

Arckép:

Akadémikus ajánlás:

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Nekrológ:


Gál Sándor

Név:

Gál Sándor

Életrajzi adatok:

(Farmos, 1933. március 1. – 2021. május 15.) kémikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező 1993. május 10., rendes 2004. május 3.). Kutatási területe a termoanalitika; a szilárd és olvadék fázisban lejátszódó nagyhőmérsékletű reakciók vizsgálata.

Életrajzi források:

Arckép:

Disszertáció:

Akadémikus ajánlás:

Székfoglaló:

 • Levelező tag: Megvalósított kutatási eredmények.

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Nekrológ:

Akadémiai adattár:


Kornai János

Név:

Kornai János

Életrajzi adatok:

(Budapest, 1928. január 21. – Budapest, 2021. október 18.) Széchenyi-díjas közgazdász, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező 1976. május  7., rendes 1982. május 7.). Kutatási területe a szocialista rendszer és a posztszocialista átalakulás elméleti és gazdaságpolitikai kérdései; összehasonlító rendszerelemzés; a közgazdaságtan elméleti alapjai és módszertana.

Életrajzi források:

Arckép:

Disszertáció:

Akadémikus ajánlás:

Székfoglaló:

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Nekrológ:

Akadémiai adattár:


Kiefer Ferenc

Név:

Kiefer Ferenc

Életrajzi adatok:

(Apatin, Jugoszlávia, 1931. május 24. – Budapest, 2020. november 21.) Széchenyi-díjas nyelvész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező 1987. május 8., rendes 1995. május 8.). Kutatási területe az általános nyelvészet, a magyar nyelvészet és a nyelvelmélet. Új módszerekkel vizsgálta a magyar nyelv alaktani sajátosságait. Jelentős eredményeket ért el a jelentéskutatás (szemantika és pragmatika) területén.

Életrajzi források:

Arckép:

Disszertáció:

Akadémikus ajánlás:

Székfoglaló:

 • Levelező tag: A magyar nyelv kutatásának általános nyelvészeti vonatkozásai
  http://real-eod.mtak.hu/3475/
 • Rendes tag: Az igeaspektus mint areális jelenség

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Emlékkötet/bibliográfia:

 • Kiefer 90 (A Nyelvtudományi Intézet 2021. május 25-én nemzetközi résztvevőkkel rendezett megemlékezésének videófelvételei és írásbeli megemlékezései)
  Link: https://nytud.hu/kiefer-90

Nekrológ:

Akadémiai adattár:


Harmathy Attila

Név:

Harmathy Attila

Életrajzi adatok:

(Budapest, 1937. április 20. – 2022. augusztus 30.) Széchenyi-díjas jogtudós, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező 1993. május 10., rendes 1998. május 4.), az MTA főtitkárhelyettese (1993-1995), az MTA alelnöke (1996-1999). Kutatási területe a polgári jog és az összehasonlító jog.

Életrajzi források:

Arckép:

Disszertáció:

Akadémikus ajánlás:

Székfoglaló:

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Nekrológ:

Akadémiai adattár:


Hámori József

Név:

Hámori József

Életrajzi adatok:

(Fegyvernek, 1932. március 20. – 2021. május 1.) Széchenyi-díjas biológus, egyetemi tanár,  miniszter, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező  1990. május 21., rendes 1998. május 4.), alelnöke (2002-2008). Kutatási területe: az idegrendszer, az idegelemek közötti kapcsolatok funkciós szerkezete.

Életrajzi források:

Arckép:

Akadémikus ajánlás:

Székfoglaló:

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Akadémiai adattár:


Sólyom László

Név:

Sólyom László

Életrajzi adatok:

(Pécs, 1942. január 3. – 2023. október 8.) jogtudós, egyetemi tanár, az Alkotmánybíróság tagja (1989-1998),  az Alkotmánybíróság első elnöke (1990-1998), a Magyar Köztársaság elnöke (2005-2010), a Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező 2001. május 7., rendes 2013. május 6.). Kutatási területe: a polgári jogi felelősség története és jelenkori fejlődése, személyiségi jogok, alapjogvédelem, alkotmánybíráskodás.

Életrajzi források:

Disszertáció:

Akadémikus ajánlás:

Székfoglaló:

 • Rendes tag: Normahierarchia az Alkotmányban
  http://real-eod.mtak.hu/9773/
 • Levelező tag: Alkotmányértelmezés az új alkotmánybíróságok gyakorlatában

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Akadémiai adattár:


Fülöp József

Név:

Fülöp József

Életrajzi adatok:

(Bük, 1927. január 20. – Budapest, 1994. április 13.) geológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező 1967. május 5., rendes 1976. május 7.), az MTA  alelnöke (1977. május-1980. május). Kutatási területe a rétegtan, a regionális földtan és az üledékföldtan.

Életrajzi források:

Arckép:

Akadémikus ajánlás:

Székfoglaló:

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Nekrológ:


Fröhlich Róbert

Név:

Fröhlich Róbert

Életrajzi adatok:

(Fröhlich Israel, névváltozat: Ignác) (Pest, 1844. március 19. – Budapest, 1894. május 23.) régész, református lelkész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező 1892. május 5.), a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának főkönyvtárnoka (1892-1894). Főként a honfoglalás előtti Magyarország régészeti kutatásával foglalkozott.

Életrajzi források:

Akadémikus ajánlás:

Székfoglaló:

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Nekrológ: