Honti László

Név:

Honti László

Életrajzi adatok:

(Lengyeltóti, 1943. augusztus 27. –) Széchenyi-díjas nyelvész, finnugrista, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (külső 1998, levelező 2004, rendes 2010). Kutatási területe az uráli összehasonlító nyelvészet (etimológia, hangtörténet, morfoszintaxis), különösen az obi-ugor nyelvek története, hangtörténetük, az uráli nyelvek számneveinek és azok rendszerének vizsgálata, az uráli (finnugor) nyelvcsalád morfológiai és szintaktikai vonásai.

Életrajzi források:

Disszertáció:

Akadémikus ajánlás:

Bemutatkozás:

http://real-j.mtak.hu/1916/10/2004-10.pdf#page=116

Székfoglaló:

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Akadémiai adattár: