Heinrich Gusztáv

Név:

Heinrich Gusztáv

Életrajzi adatok:

Nyelv- és Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály,
Széptudományi Alosztály /1901. II. 18-tól/
irodalomtörténész, egyetemi tanár
szül.: Pest, 1845.III. 17.
megh.: Bp. 1922.XI.7.
lev. tag: 1880. V. 20.
r.tag: 1892.V.5.
oszt. elnök: 1901.V.7 – 1905.
főtitkár: 1905.III.27 – 1920.
Székfoglaló:
Etzelburg és a magyar hunmonda. Bp. 1881, MTA. 39 p.
/Értekezések a Nyelv- és Széptud. köréből 10. köt. 2./
Felolv.: 1881. X. 24.106
Az Edda eredete. = Budapesti Szemle, 1893. 73.köt. 20-43. p.
Kivonatban: Akadémiai Értesitő, 1892. 3. köt. 708-711.p.
Felolv.: 1892. XI.21.
Megemlékezés: Akadémiai Értesitő, 1922. 33.köt. 281-282. p.

Arckép:

Akadémikus ajánlás:

Székfoglaló:

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Művei az MTA KIK gyűjteményében:

http://opac.mtak.hu/F?func=FIND-ACC&acc_sequence=000203863

Nekrológ: