Beöthy Zsolt

Név:

Beöthy Zsolt

Életrajzi adatok:

(Buda, 1848. szeptember 4. – Budapest, 1922. április 18.) irodalomtörténész, esztéta, rektor, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező 1877. május 24., rendes 1884. június 5., igazgató 1893. május 12.), másodelnöke (1910. április 28. – 1913. április 24.). Az irodalmat a nemzeti lélek leghatározottabb megnyilvánulásának tartotta.

Életrajzi források:

Arckép:

Akadémikus ajánlás:

Székfoglaló:

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Emlékkötet/bibliográfia:

  • Tanítványai, barátai, tisztelői (1908) Emlékkönyv Beöthy Zsolt születésének hatvanadik évfordulójára. Athenaeum, Budapest.
    Link: https://real-eod.mtak.hu/1222/

Nekrológ: