Szigeti József

Név:

Szigeti József

Életrajzi adatok:

(Rákospalota, 1921. március 19. – Budapest, 2012. szeptember 24.) Baumgarten-jutalommal kitüntetett magyar marxista filozófus, esztéta, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Kutatási területe az ismeretelmélet és a marxista filozófia. Fő eredménye a művészet megformált, valódi tartalommá vált matéria egységéből történő levezetése. 1957 és 1959 között művelődési miniszterhelyettes, 1959 és 1968 között az MTA Filozófiai Intézet igazgatója.

Akadémikus ajánlás:

Székfoglaló:

  • Levelező tag: Törvény és norma viszonya az esztétikai megismerésben.
  • Rendes tag: Racionalizmus és irracionalizmus dialektikája
    http://real-eod.mtak.hu/3437/

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Akadémiai adattár: