Szabolcsi Bence

Név:

Szabolcsi Bence

Életrajzi adatok:

(Budapest, 1899. augusztus 2. – Budapest, 1973. január 21.) zenetörténész, az MTA Bartók Archívuma (utóbb az MTA Zenetudományi Intézete) igazgatója (1961-1973), a Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező 1948. július 2., rendes 1955. május 28., elnökségi 1961. április 14. – 1964. április 24.). Kutatási területei: magyar zenetörténet, egyetemes zenetörténet és zeneelmélet. Kiemelkedőek és irodalomtörténeti szempontból is fontosak zeneetnológiai és dallamtörténeti tanulmányai, a régi magyar zenére vonatkozó kutatásai.

Életrajzi források:

Akadémikus ajánlás:

Székfoglaló:

  • Levelező tag: A felvilágosult Európa és végvidékei. Bevezető egy Mozartkönyvhöz. = Énekszó, 1950. 17.évf. 119-128.p. Felolv.: 1948. XII. 6.
    https://real.mtak.hu/198807/
  • Rendes tag: Liszt Ferenc estéje. Elhangzott: 1956. febr. 21. (Bp., 1956)

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Nekrológ: