Szabó János

Név:

Szabó János

Életrajzi adatok:

(Budapest, 1920. november 27. – Budapest, 2012. március 15.) építőmérnök, egyetemi tanár, miniszterhelyettes, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező 1970. február 4., rendes 1979. május 11.). Kutatási területe a tartószerkezetek elmélete, a mátrixszámítás mérnöki alkalmazása. A mechanika területén leírta a tartószerkezetek rugalmas és posztkritikus állapotváltozását. Elemezte kifeszített kötélhálók állapotterét, leírta a rúdszerkezetek kis elmozdulásokra érvényes mátrixegyenletét és a nagy elmozdulásokra érvényes infinitezimális mátrixegyenletét. Kinematikailag egy szabadságfokú sík- és térbeli csuklós rúdszerkezetek véges elmozdulásait leíró egzakt egyenletrendszert állított fel.

Életrajzi források:

Arckép:

Disszertáció:

Akadémikus ajánlás:

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Akadémiai adattár: