Ritoók Zsigmond

Név:

Ritoók Zsigmond

Életrajzi adatok:

(Budapest, 1929. szeptember 28.) Széchenyi-díjas klasszika-filológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező 1990, rendes 1993). Kutatási területe a görög és római irodalom, különösen a költészet (eposz és dráma); az ókori esztétikai gondolkodás története; a magyar ókortudomány története. A görög epikus énekmondók működésének és társadalmi helyzetének első rendszeres összehasonlító vizsgálata. A szóbeliségről az írásbeliségre való áttérés vizsgálata az epikus  szöveghagyományban és retorikában.

Életrajzi források:

Arckép:

Disszertáció:

Akadémikus ajánlás:

Székfoglaló:

  • Rendes tag: Vagy használni akarnak, vagy gyönyörködtetni a költők. Elhangzott: 1994. márc. 21.
  • Levelező tag: Vágy, költészet, megismerés. (A görög esztétikai gondolkodás egy vonulata.) Elhangzott: 1991. nov. 4.

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Művei az MTA KIK gyűjteményében:

http://opac.mtak.hu/F/?func=find-aut-bib&find_request=RITOOK^ZSIGMOND^1929&find_code=AUT&find_base=mta01

Akadémiai adattár: