Oláh György

Név:

Oláh György

Életrajzi adatok:

George Andrew Oláh (Budapest, 1927. május 22. – Beverly Hills, 2017. március 8.) Nobel-díjas magyar származású amerikai kémikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (tiszteleti 1990. május 21.). A kémiai Nobel-díjat „a karbokation kémiához való hozzájárulásáért” 1994-ben kapta. Az általa kidolgozott módszerekkel lehetségessé vált a karbokationok mint stabil, hosszú élettartamú részecskék előállítása, megfigyelése. A kénsavnál több milliárdszor erősebb ún. szupersavak és szuperelektrofilek kidolgozásával a kémia területén alapvető változásokat idézett elő. Egyik legjelentősebb felismerése, hogy a szén elektronhiányos részecskék formájában képes egyidejűleg megkötni öt, hat, sőt hét szomszédos atomot vagy atomcsoportot, „hiperszén” vegyületet alkotva. Ez a felismerés kiterjesztette a szén maximálisan négy vegyértékűséget leíró Kekule-féle elméletét, értelmezvén a magasabb koordinációjú szénvegyületeket is, s ezzel a hiperszén-kémia új területét alapozta meg. A karbokationok és elektronhiányos részecskék területén elért eredményei új szemléletmódot nyújtottak a szén-hidrogén és szén-szén kötések elektrofil aktiválása során tett alapvető felfedezéseihez és elméleti alapul szolgáltak új, korszerűbb szénhidrogén-kémiai eljárások kidolgozásához.

Életrajzi források:

Akadémikus ajánlás:

Székfoglaló:

  • Tiszteleti tag: Gondolatok a tudomány jelentőségéről. Elhangzott: 2001. máj. 24.

Nekrológ:

Akadémiai adattár: