Martos Ferenc

Név:

Martos Ferenc

Életrajzi adatok:

Martos Ferenc (Temesvár, 1918. március 27. – Budapest, 1989. november 14.) bánya- és kohómérnök. 1937-38-ban a bukaresti műegyetem építészmérnöki karán, 1938-42-ben a temesvári műegyetem bánya- és kohászati karán tanult; 1943-ban kohó- és bányamérnöki, 1960-ban műszaki doktori oklevelet szerzett. A műszaki tud. kandidátusa (1955), doktora (1966). Az MTA tagja (levelező 1973. május 11., rendes 1979. május 11.), a Föld- és Bányászati Tud.-ok Oszt. elnöke (1976. május-1985. május). 1954-től az Országos Bányászati és Kohászati Egyesület főtitkára, 1966-76-ban alelnöke.

Életrajzi források:

Arckép:

Disszertáció:

Akadémikus ajánlás:

Székfoglaló:

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Művei az MTA KIK gyűjteményében:

http://opac.mtak.hu/F/?func=find-aut-bib&find_request=MARTOS^FERENC^1918^1989&find_code=AUT&find_base=mta01

Nekrológ: