Bozóky László

Név:

Bozóky László

Életrajzi adatok:

Bozóky László (Nagyvárad, 1911. május 4. – Budapest, 1995. december 12.) fizikus. 1935-ben matematika-fizika szakos tanári, 1936-ban bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1936-37-ben Budapest székesfőváros ösztöndíjával a berlin-dahlemi Vilmos császár Kémiai Intézetben magfizikai, a sugárterápiái intézetben dozimetriai kutatásokat folytatott. A fizikai tudományok kandidátusa (1952), doktora (1964). A Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező 1973. május 11., rendes 1982. május 7.).

Életrajzi források:

Arckép:

Akadémikus ajánlás:

Székfoglaló:

  • Levelező tag: Szóródási folyamatok szerepe a fotonsugárzások dozimetriájában
  • Rendes tag: A megengedhető sugárterhelés szabályozásának elvi és gyakorlati kérdéseiről
    http://real-eod.mtak.hu/3358/

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Művei az MTA KIK gyűjteményében:

http://opac.mtak.hu/F/?func=find-aut-bib&find_request=BOZOKY^LASZLO^1911^1995&find_code=AUT&find_base=mta01

Emlékkötet/bibliográfia:

Nekrológ: