Király István

Név:

Király István

Életrajzi adatok:

Király István (Ragály, 1921. július 15. – Budapest, 1989. október 19.) irodalomtörténész, 1939-44-ben az Eötvös Kollégium tagjaként a bp.-i egy.-en, közben 1941 és 1943 nyarán Németo.-ban, 1944. márc.-szept. között a Collegium Hungaricum ösztöndíjas tagjaként a berlini egy.-en tanult; 1944-ben Bp.-en m.-német szakos tanári, 1946-ban bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az irod. tud. kandidátusa (1953), doktora (1967). Az MTA tagja (levelező 1970. február 4., rendes 1979. május 11.). 1970-től a Nemzetközi M. Filológiai Társ. alelnöke.

Életrajzi források:

Arckép:

Akadémikus ajánlás:

Székfoglaló:

  • Levelező tag: Ady [Endre] és Babits [Mihály]. Eltérő törekvések a századelő haladó irodalmán belül
  • Rendes tag: Eszmei problémák Németh László műveiben 1945 előtt

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Művei az MTA KIK gyűjteményében:

http://opac.mtak.hu/F/?func=find-aut-bib&find_request=KIRALY^ISTVAN^1921^1989&find_code=AUT&find_base=mta01

Nekrológ: