Kiefer Ferenc

Név:

Kiefer Ferenc

Életrajzi adatok:

(Apatin, Jugoszlávia, 1931. május 24. – Budapest, 2020. november 21.) Széchenyi-díjas nyelvész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező 1987. május 8., rendes 1995. május 8.). Kutatási területe az általános nyelvészet, a magyar nyelvészet és a nyelvelmélet. Új módszerekkel vizsgálta a magyar nyelv alaktani sajátosságait. Jelentős eredményeket ért el a jelentéskutatás (szemantika és pragmatika) területén.

Életrajzi források:

Arckép:

Disszertáció:

Akadémikus ajánlás:

Székfoglaló:

  • Levelező tag: A magyar nyelv kutatásának általános nyelvészeti vonatkozásai
    http://real-eod.mtak.hu/3475/
  • Rendes tag: Az igeaspektus mint areális jelenség

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Emlékkötet/bibliográfia:

  • Kiefer 90 (A Nyelvtudományi Intézet 2021. május 25-én nemzetközi résztvevőkkel rendezett megemlékezésének videófelvételei és írásbeli megemlékezései)
    Link: https://nytud.hu/kiefer-90

Nekrológ:

Akadémiai adattár: