Kazinczy Ferenc

Név:

Kazinczy Ferenc

Életrajzi adatok:

Kazinci és alsóregmeci Kazinczy Ferenc (Érsemjén, 1759. október 27. – Széphalom, 1831. augusztus 23.) író, költő, a nyelvújítás vezéralakja, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (rendes 1830. november 17.). 1828-tól részt vett az MTA alapításának előkészítő munkálataiban. A 19. század elejétől az irodalmi élet vezéregyénisége. 1811-ben Tövisek és virágok c. epigramma gyűjteményével indította el a nyelvújítási mozgalmat. Fordítói programjával, stílusreformjával a magyar nyelv választékosabbá tételére, a klasszicista irodalmi elvek érvényre juttatására törekedett, ezt szolgálta kiterjedt fordítói tevékenysége is.

Életrajzi források:

Arckép:

  • Link az arcképhez: https://real-i.mtak.hu/1388/
  • Publikációs lista:

    Magyar Tudományos Művek Tára

    Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

    Nekrológ: