Kákosy László

Név:

Kákosy László

Életrajzi adatok:

(Budapest, 1932. augusztus 15. – Budapest, 2003. január 29.) Széchenyi-díjas egyiptológus, tanszékvezető egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező 1998). Kutatási területe az ókori egyiptomi vallás, történelem, Egyiptom kapcsolata az antik világgal, a kopt gnózis. Vizsgálta az egyiptomi történelemszemlélet mitikus vonásait, az asztrális kultuszokat. Összefoglaló művet írt az egyiptomi mágiáról. Feldolgozta az olasz múzeumokban található mágikus szobrokat. Thébai ásatásai során feltárta Dzsehutimesz II. Ramszesz korából származó sírját.

Életrajzi források:

Disszertáció:

Akadémikus ajánlás:

Székfoglaló:

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Nekrológ:

Akadémiai adattár: