Hajdú Péter

Név:

Hajdú Péter

Életrajzi adatok:

(Budapest, 1923. december 27. – Budapest, 2002. szeptember 19.) Széchenyi-díjas nyelvész,  1959-74-ig a Szegedi Tudományegyetem finnugor tanszékén tanszékvezető egyetemi tanár, 1961-64-ben rektorhelyettes, 1972-74-ig a bölcsészettudományi kar dékánja. 1974-től 1982-ig az MTA Nyelvtudományi Intézetének igazgatója. 1982-1995 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem finnugor tanszékén egyetemi tanár, 1986-91 között tanszékvezető egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező 1970, rendes 1976). Kutatási területe az uralisztika általános kérdései, a komparatisztika, az alapnyelvi rekonstrukció metodológiai kérdései.  Tanulmányozta a nyelvi környezet (area) hatását az egyes nyelvek fejlődésére és a nyelvi univerzáliák érvényesülését. A szamojéd nyelvek és kultúrák egyik legkiválóbb ismerője. Az uráli őstörténet nyelvészeti részének korszerű kimunkálása – a régészeti és palynológiai kutatások eredményeivel megegyező elmélet kialakítása – az ő nevéhez fűződik.

 

Életrajzi források:

Arckép:

Akadémikus ajánlás:

Bemutatkozás:

http://real-j.mtak.hu/124/1/MATUD_1970.pdf#page=810

Székfoglaló:

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Nekrológ:

Akadémiai adattár: