Gunda Béla

Név:

Gunda Béla

Életrajzi adatok:

(Temesfüves, 1911. december 25. – Debrecen, 1994. július 30.) etnográfus, intézetigazgató, tanszékvezető egyetemi tanár, dékán, a  Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező 1990, rendes 1991). Fő kutatási területe az összehasonlító magyar és kelet-európai néprajz, általános etnológia. Behatóan foglalkozott a gyűjtögető életmód és a pásztorkodás, a közép-európai belső vándorlások, a népi építkezés és a magashegyi kultúrák kérdéseivel. Kiterjedt terepmunkát végzett főként a szlovákok, ruszinok, románok, bolgárok és a dobrudzsai tatárok között.

Életrajzi források:

Disszertáció:

Akadémikus ajánlás:

Bemutatkozás:

http://real-j.mtak.hu/146/1/MATUD_1990.pdf#page=399

Székfoglaló:

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Nekrológ: