Fraknói Vilmos

Név:

Fraknói Vilmos

Életrajzi adatok:

(Ürmény, Nyitra vármegye, 1843. február 27. – Budapest, 1924. november 20.) történész, római katolikus főpap, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező 1870, rendes 1873, másodelnöke 1889- 1892 között, igazgató tag 1892, tiszteleti 1907), az MTA főtitkára 1879-1889 között. A magyar történeti források feltárására Rómában saját költségén történeti intézetet alapított, és egy önálló művészházat is létesített, ahol a művészek számára műtermet, ösztöndíjat és jelentékeny megbízásokat biztosított. Aktívan közreműködött a bécsi magyar műkincsek hazahozatalára felállított bizottság munkájában. 1921-ben 2 millió koronás alapítványt létesített a Szt. István Akadémia javára, melyet végrendeletében általános örökösévé tett. Konzervatív katolikus szemléletű munkáiban a magyar történelem szinte valamennyi korszakával foglalkozott. Legjelentősebbek a Hunyadi- és Jagelló-korra vonatkozó kutatásai.

Életrajzi források:

Arckép:

Akadémikus ajánlás:

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Emlékkötet/bibliográfia:

Nekrológ: