Bibó István

Név:

Bibó István

Életrajzi adatok:

(Budapest, 1911. augusztus 7. – Budapest, 1979. május 10.) jogász, politológus, szociológus, államminiszter, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező 1946. július 24., tanácskozó tag 1949. október 31., levelező tagsága visszaállítva 1989. május 9.). A 20. század kiemelkedő, nemzetközileg is elismert magyar politikai gondolkodója. Fő kutatási területei: jogelmélet (jog, kényszer, szabadság, jogerő, jogi kötelező erő, legitimitás, a nemzetközi jog szerkezetének kérdései), államelmélet (alkotmány- és közigazgatástan, a hatalmi ágak szétválasztása, közigazgatási reform, területrendezés); társadalomelmélet (erőszak és szabadság, forradalmak, ideológiák, társadalmi értékrendszerek).

Életrajzi források:

  • Markó László, Burucs Kornélia, Balogh Margit, Hay Diána (2003): A Magyar Tudományos Akadémia tagjai 1825-2002. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest Link: https://real-eod.mtak.hu/7573/1/AMTATagjai1825-2002.pdf#page=146
  • Szoboszlai-Kiss Katalin (2023) Emlékezés Bibó Istvánra (1911-1979), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára, MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Kézirat) Link: https://real.mtak.hu/188067/
  • Kovács Gábor (2004) Politikai gyakorlat és politikai teória: néhány gondolat Bibó István halálának 25. évfordulóján. Politikatudományi Szemle, 13 Link: https://real.mtak.hu/112498/
  • KOVÁCS GÁBOR: Egy megátalkodottan jóhiszemű értelmiségi odisszeája a jogtól a politikaelméletig - Száz éve született Bibó István. Magyar Tudomány, 2011 / 11. sz. , 1316. o. Link: https://real-j.mtak.hu/1923/

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében: