Berzeviczy Albert

Név:

Berzeviczy Albert

Életrajzi adatok:

(Berzevice, 1853. június 7. – Budapest, 1936. március 22.) történész, esztéta, politikus, 1903-1905 között vallás- és közoktatásügyi miniszter, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (tiszteleti 1904), a Magyar Tudományos Akadémia elnöke 1905-től 1936-ig. Irodalmi működése igen sokoldalú, írt útirajzokat, naplójegyzeteket, esztétikai elemzéseket és történeti monográfiákat. Főműve az abszolutizmus korát feldolgozó négykötetes munkája. Társszerkesztője a Bibliotheca Corvina. Mátyás király budai könyvtára (Bp., 1927) c. műnek.

Életrajzi források:

Arckép:

Akadémikus ajánlás:

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Művei az MTA KIK gyűjteményében:

http://opac.mtak.hu/F/?func=find-aut-bib&find_request=BERZEVICZY^ALBERT^1853^1936&find_code=AUT&find_base=mta01

Nekrológ: