Szegedy-Maszák Mihály

Név:

Szegedy-Maszák Mihály

Életrajzi adatok:

(Budapest, 1943. június 23. – 2016. július 24.) irodalomtörténész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező 1993. május 10., rendes 1998. május 4.). Kutatási területe a magyar irodalom és művelődés története a 18. századtól napjainkig. A strukturalizmus és a posztstrukturalista irányzatok eredményeinek meghonosítója. Jelentős szerepet vállalt az összehasonlító irodalomtudomány magyar örökségének külföldi elismertetése terén. Foglalkozott az irodalmi és művészeti irányzatok (klasszicizmus, romantika, realizmus, szimbolizmus stb.) összehasonlító vizsgálatával. Újraértelmezte Kemény Zsigmond és Kosztolányi Dezső munkásságát.

Életrajzi források:

Arckép:

Disszertáció:

Akadémikus ajánlás:

Székfoglaló:

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Nekrológ:

Akadémiai adattár: