Mészáros András

Név:

Mészáros András

Életrajzi adatok:

Bélvatán (Csallóköz) született 1949-ben. Egyetemi tanulmányait a pozsonyi Comenius Egyetemen végezte, és itt szerezte kandidátusi fokozatát, valamint professzori kinevezését is. Jelenlegi munkahelye, a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék szintén ehhez az egyetemhez köti, de részt vesz a Szlovák Tudományos Akadémia Filozófiai Intézetének, valamint az MTA BTK Filozófiai Intézetének projektjeiben is. Szűkebb szakterülete a magyar filozófia története és az irodalomtudomány. Az MTA külső tagja.

Akadémikus ajánlás:

Székfoglaló:

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Művei az MTA KIK gyűjteményében:

http://opac.mtak.hu/F/?func=find-aut-bib&find_request=MESZAROS^ANDRAS^1949&find_code=AUT&find_base=mta01

Akadémiai adattár: