Kristó Gyula

Név:

Kristó Gyula

Életrajzi adatok:

(Orosháza, 1939. július 11. – Szeged, 2004. január 24.) történész, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanára, egykori tanszékvezetője, dékánja és rektora, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező 1998). Kutatási területe a  középkori magyar történelem és történeti segédtudomány. Összefoglaló monográfiákban tárgyalta a 9-14. századi magyar történelem különböző kérdéseit (honfoglalás, az állam és a vármegyék kialakulása, a 11. századi hercegség, a székelyek eredete, a magyar nemzet megszületése). Feldolgozta az Árpád- és az Anjou-kori magyar hadtörténetet, több kötetben foglalkozott a korai magyar helynevekkel. Jelentős forráskiadó tevékenysége (Thuróczy János krónikája, Anjou-kori oklevéltár).

Életrajzi források:

Disszertáció:

Akadémikus ajánlás:

Székfoglaló:

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Nekrológ:

Akadémiai adattár: