Kenesei István

Név:

Kenesei István

Életrajzi adatok:

(Budapest, 1947. március 29. –) magyar nyelvész, professor emeritus, az MTA levelező tagja.[1] 2002-től 2017-ig az MTA Nyelvtudományi Intézetének igazgatója volt.Szakterülete a nyelvelmélet, mondattan, morfológia, szemantika és prozódiai fonológia. Kutatási területe a fókuszos kifejezések szintaxisa különféle nyelvi típusokban; a lexikális vonzatszerkezet; a szintaxis és a morfológia összefüggései a magyar nyelvben.

 

Disszertáció:

Akadémikus ajánlás:

Bemutatkozás:

http://real-j.mtak.hu/7891/8/2016-07.pdf#page=52

Székfoglaló:

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Művei az MTA KIK gyűjteményében:

http://opac.mtak.hu/F/?func=find-aut-bib&find_request=KENESEI^ISTVAN^1947&find_code=AUT&find_base=mta01

Akadémiai adattár: