Bóna István

Név:

Bóna István

Életrajzi adatok:

Bóna István (Heves, 1930. február 10. – Dunaújváros, 2001. június 4.) Széchenyi-díjas régészprofesszor, 1975-től az ELTE ВТК régészeti tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, 1993-95-ben az ELTE ВТК Régészettudományi Intézet igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező 1990. május 21., rendes 1998. május 04.). Kutatási területe Magyarország és a Kárpát-medence korai és középső bronzkorának (1953-1976: teli-telep ásatásokkal), ill. a népvándorlás korának (longobard és avar temetők és telepek módszeres feltárása) történetét és a honfoglalás kori köznépi művelődést kutatta.

Életrajzi források:

Arckép:

Disszertáció:

Akadémikus ajánlás:

Székfoglaló:

  • Levelező tag: Longobárdok Pannóniában (történeti és régészeti áttekintés)
  • Rendes tag: A magyarok és Európa a IX-X. században

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Művei az MTA KIK gyűjteményében:

http://opac.mtak.hu/F/?func=find-aut-bib&find_request=BONA^ISTVAN^1930^2001&find_code=AUT&find_base=mta01

Nekrológ:

Akadémiai adattár: