Bartók Mihály

Név:

Bartók Mihály

Életrajzi adatok:

Bartók Mihály (Szeged, 1933. szeptember 2. – 2020. február 28.) 1958-ban a JATE-n vegyész oklevelet szerzett. A kémiai tud. kandidátusa (1965), doktora (1977). Az MTA tagja (levelező 1987. május 8., rendes 1995. május 8.). 1995-től az AKT Matematikai és Természettudományi Kuratórium tagja. – 1958-tól a JATE oktatója, 1966-tól docens, 1977-től egyetemi tanár, 1973-94-ben tszv., 1981-87-ben dékán. 1996-tól az MTA-JATE Organikus Katalízis Kutatócsoport vezetője. 1995-ben a JATE-n habilitált. – Kút. területe: heterogén katalízis a szerves kémiában, katalitikus szintézisek, katalitikus reakciók sztereokémiája és mechanizmusa, enantioszelektív katalízis

Életrajzi források:

Arckép:

Disszertáció:

Akadémikus ajánlás:

Székfoglaló:

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Művei az MTA KIK gyűjteményében:

http://opac.mtak.hu/F/?func=find-aut-bib&find_request=BARTOK^MIHALY^1933^2020&find_code=AUT&find_base=mta01

Nekrológ:

Akadémiai adattár: