Hadrovics László

Név:

Hadrovics László

Életrajzi adatok:

Hadrovics László (Alsólendva, 1910. június 27. – Solymár, 1997. május 12.) nyelvész, szlavista. 1933-ban az Eötvös Kollégium tagjaként a bp.-i egyetemen m.-latin szakos tanári, 1934-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1935-ben a Collegium Hungaricum tagjaként szlavisztikát tanult a berlini egy.-en. A Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező 1948. július 02., rendes 1970. február 04.). 1974-től a Jugoszláv Tud. és Művészeti Akad. (Zágráb) l., 1985-től a Vajdasági Tud. és Művészeti Akad., 1987-től a Matica srpska (Újvidék) t. tagja.

Életrajzi források:

Arckép:

Akadémikus ajánlás:

Székfoglaló:

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Művei az MTA KIK gyűjteményében:

http://opac.mtak.hu/F/?func=find-aut-bib&find_request=HADROVICS^LASZLO^1910^1997&find_code=AUT&find_base=mta01

Emlékkötet/bibliográfia:

Nekrológ:


Géczy Barnabás

Név:

Géczy Barnabás

Életrajzi adatok:

Géczy Barnabás (Doboz, 1925. augusztus 21. – 2022. július 29.), paleontológus. 1947-ben a Pázmány Péter Tud.egy-en földrajz-történelem szakos tanári oklevelet szerzett. A földtud. kandidátusa (1960), doktora (1966). A Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező 1993. május 10., rendes 1998. május 04.).

Életrajzi források:

Arckép:

Akadémikus ajánlás:

Székfoglaló:

  • Levelező tag: A magyarországi őslénytan története
    https://real-eod.mtak.hu/3466/
  • Rendes tag: Kontinuitás, krízis, katasztrófa az ammoniteszek törzsfejlődésében

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Művei az MTA KIK gyűjteményében:

http://opac.mtak.hu/F/?func=find-aut-bib&find_request=GECZY^BARNABAS^1925&find_code=AUT&find_base=mta01

Nekrológ:

Akadémiai adattár:


Gráf László

Név:

Gráf László

Életrajzi adatok:

Gráf László (Zalaegerszeg, 1942. jún. 6. – 2023. feburár 17.) biokémikus. 1965-ben az ELTE TTK-n vegyész oklevelet szerzett. A biológiai tud. kandidátusa (1972), doktora (1982). A Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező 1993. május 10., rendes 2001. május 07.), 1995-től az Akad. Kutatóhelyek Tanácsának (AKT) tagja. 1986-tól a M. Biokémiai Egyesület elnökségi tagja.

Életrajzi források:

Arckép:

Disszertáció:

Akadémikus ajánlás:

Székfoglaló:

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Művei az MTA KIK gyűjteményében:

http://opac.mtak.hu/F/?func=find-aut-bib&find_request=GRAF^LASZLO^1942&find_code=AUT&find_base=mta01

Nekrológ:

Akadémiai adattár:


Grastyán Endre

Név:

Grastyán Endre

Életrajzi adatok:

Grastyán Endre (Őriszentpéter, 1924. február 25 – Pécs, 1988. június 17.) orvos, fiziológus. – 1951-ben a pécsi orvostud. egy .-en szerzett orvosi oklevelet. Az orvostud. kandidátusa (1958), doktora (1976). A Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező 1982. május 7.), a Neurobiológiai Biz. elnöke. 1971-től a szovjet fiziológiai társ. t. tagja, 1973-78-ban az International Brain Research Organization központi tanácsának tagja.

Életrajzi források:

Arckép:

Disszertáció:

Akadémikus ajánlás:

Székfoglaló:

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Művei az MTA KIK gyűjteményében:

http://opac.mtak.hu/F/?func=find-aut-bib&find_request=GRASTYAN^ENDRE^1924^1988&find_code=AUT&find_base=mta01

Nekrológ:


Gegesi Kiss Pál

Név:

Gegesi Kiss Pál

Életrajzi adatok:

Gegesi Kiss Pál (Nagyszőllős, 1900. február 11., Budapest, 1993. április 03.), orvos, gyermekgyógyász. 1917-19-ben a kolozsvári, 1919-23-ban a bp.-i egy.-en tanult, 1923-ban Bp.-en szerzett orvosi oklevelet. A Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező 1949. október 31., rendes 1954. június 19., elnökségi 1958. november 28 – 1973. május 11.).

Életrajzi források:

Arckép:

Akadémikus ajánlás:

Székfoglaló:

  • Levelező tag: Diphteria miatti szívhalál közvetlen mechanizmusáról és a halál elhárításának lehetőségéről
    https://real-j.mtak.hu/1483/1/ORVTUD_02.pdf#page=219
  • Rendes tag: A diabetes mellitus alatti coma és kezelése csecsemő- és gyermekkorban

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Művei az MTA KIK gyűjteményében:

http://opac.mtak.hu/F/?func=find-aut-bib&find_request=GEGESI^KISS^PAL^1900^1993&find_code=AUT&find_base=mta01

Nekrológ:


Ferge Zsuzsa

Név:

Ferge Zsuzsa

Életrajzi adatok:

Ferge Zsuzsa (Ferge Sándorné; Kecskeméti Zsuzsanna, Budapest, 1931. április 25.-2024. április 04.) közgazdász-szociológus. A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett oklevelet 1953-ban. A filozófiai tud. kandidátusa (1968), a szociológiai tud. doktora (1982). A Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező 1998. május 4.; rendes 2004.).

Életrajzi források:

Disszertáció:

Akadémikus ajánlás:

Székfoglaló:

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Művei az MTA KIK gyűjteményében:

http://opac.mtak.hu/F/?func=find-aut-bib&find_request=FERGE^ZSUZSA^1931&find_code=AUT&find_base=mta01

Nekrológ:

Akadémiai adattár:


Bíró Péter

Név:

Bíró Péter

Életrajzi adatok:

Bíró Péter (Újfehértó, 1943. május 8. – 2021. március 25.) biológus. 1967-ben a KLTE-n biológus-hidrobiológus oklevelet szerzett. A biológiai tud. kandidátusa (1977), doktora (1992). A Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező 2001. május 7., rendes 2007.)

Életrajzi források:

Akadémikus ajánlás:

Bemutatkozás:

http://real-j.mtak.hu/158/1/MATUD_2001.pdf#Page=1268

Székfoglaló:

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Művei az MTA KIK gyűjteményében:

http://opac.mtak.hu/F/?func=find-aut-bib&find_request=BIRO^PETER^1943&find_code=AUT&find_base=mta01

Nekrológ:

Akadémiai adattár:


Berczik Árpád

Név:

Berczik Árpád

Életrajzi adatok:

Berczik Árpád (Budapest, 1929. május 7.) hidrobiológus, zoológus. 1951-ben az ELTE-n biológia-földrajz szakos tanári oklevelet szerzett. A biológia tud. kandidátusa (1956), doktora (1975). A Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező 1982. május 7., rendes 1990. május 21.).

Életrajzi források:

Arckép:

Akadémikus ajánlás:

Székfoglaló:

  • Levelező tag: Törekvések a potamoökológia szemléletének fejlesztésére
  • Rendes tag: A hidrobiológia néhány lehetőségéről vizeink védelmében

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Művei az MTA KIK gyűjteményében:

http://opac.mtak.hu/F/?func=find-aut-bib&find_request=BERCZIK^ARPAD^1929&find_code=AUT&find_base=mta01

Akadémiai adattár:


Barta János

Név:

Barta János

Életrajzi adatok:

Barta János (Szentes, 1901. augusztus 09., – Debrecen, 1988. április 18.) irodalomtörténész. A bp.-i egyetemen az Eötvös Kollégium tagjaként 1923-ban bölcsészdoktori, 1924-ben m.-német szakos tanári oklevelet szerzett. 1925-27-ben a berlini Collegium Hungaricum állami ösztöndíjas tagja. Az Irod. tud. kandidátusa (1952), doktora (1957). A Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező 1967. május 05., rendes 1982. május 07.), a Debreceni Akad. Biz. alelnöke (1975-85). 1946—47-ben a Magyar Irodalomtörténeti Társaság titkára, 1954—59-ben elnöke, utóbb t. tagja.

Életrajzi források:

Akadémikus ajánlás:

Székfoglaló:

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Művei az MTA KIK gyűjteményében:

http://opac.mtak.hu/F/?func=find-aut-bib&find_request=BARTA^JANOS^1901^1988&find_code=AUT&find_base=mta01

Emlékkötet/bibliográfia:

Nekrológ:


Barabás Zoltán

Név:

Barabás Zoltán

Életrajzi adatok:

Barabás Zoltán (Budapest, 1926. február 10. – Szeged, 1993. január 23.) mezőgazdász. 1948-ban a Magyar Agártudományi Egyetemen mezőgazdasági mérnöki oklevelet szerzett. 1948-tól a kert- és szőlőgazdálkodástudományi kar hallgatója, 1949-ben politikai okokból kizárták. A mezőgazdasági tud. kandidátusa (1959), a biológiai tud. doktora (1980). Az Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező 1985. május 10.), a Szegedi Akad. Biz. elnökhelyettese.

Életrajzi források:

Disszertáció:

Akadémikus ajánlás:

Székfoglaló:

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Művei az MTA KIK gyűjteményében:

http://opac.mtak.hu/F/?func=find-aut-bib&find_request=BARABAS^ZOLTAN^1926^1993&find_code=AUT&find_base=mta01

Nekrológ: