Moór Gyula

Név:

Moór Gyula

Életrajzi adatok:

Moór Gyula (Brassó, 1888. augusztus 11. – Budapest, Józsefváros, 1950. február 3.) jogtudós, egyetemi tanár, országgyűlési képviselő, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező 1925. május 7., rendes 1942. május 15., igazgató 1945. máj. 30 – 1946. július 24., tagsága megszűnt 1949. október 31., rendes tagsága visszaállítva 1989. május 9., az MTA elnökhelyettese 1945. okt. 29-1946. júl. 24.). Fő kutatási területei a jogbölcselet, a szociológia és a filozófia voltak. Jogfilozófiája alapvetően újkantiánus jellegű. A német filozófiából és jogbölcseletből kiindulva önálló jogfilozófiai rendszer kidolgozására törekedett. Főként az ő érdeme, hogy a m. jogfilozófia lépést tudott tartani a korabeli európai jogfilozófia fejlődésével.

Életrajzi források:

Akadémikus ajánlás:

Székfoglaló:

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Művei az MTA KIK gyűjteményében:

http://opac.mtak.hu/F/?func=find-aut-bib&find_request=MOOR^GYULA^1888&find_code=AUT&find_base=mta01

Nekrológ: